องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลยางคราม พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ
อบต.ดอยหล่อ วัดม่อนห้วยแก้ว
อบต.ดอยหล่อ ผาช่อ
อบต.ดอยหล่อ วัดพระธาตุดอยน้อย