หน้าแรก > ภาคเหนือ > ลำพูน > เมืองลำพูน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัย
เทศบาลเมืองลำพูน วัดมหาวัน
เทศบาลเมืองลำพูน วัดหัวข่วง
เทศบาลเมืองลำพูน พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง
เทศบาลเมืองลำพูน วัดต้นแก้ว
เทศบาลเมืองลำพูน วัดจามเทวี
เทศบาลเมืองลำพูน วัดพระยืน
เทศบาลเมืองลำพูน วัดพระคงฤาษี
เทศบาลเมืองลำพูน อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
เทศบาลเมืองลำพูน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุญไชย
เทศบาลเมืองลำพูน กู่ช้างกู่ม้า
เทศบาลเมืองลำพูน วัดสันป่ายางหลวง
เทศบาลตำบลริมปิง วัดศรีบังวัน
เทศบาลตำบลริมปิง วัดบุบผาราม(สบปะ)
เทศบาลตำบลริมปิง สวนไม้ไทยบ้านพ่อเลี้ยงหมื่น
เทศบาลตำบลริมปิง วัดศรีปิงชัย(ทุ่งป่าแก)
เทศบาลตำบลริมปิง วัดป่ายาง
เทศบาลตำบลริมปิง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงป้าวรรณา
เทศบาลตำบลริมปิง ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย
เทศบาลตำบลริมปิง ร้านอาหารพื้นเมือง ครัววันดี
เทศบาลตำบลริมปิง วัดเชตุวัน(หนองผำ)
เทศบาลตำบลริมปิง วัดเจดีย์ขาว
เทศบาลตำบลริมปิง เตาชวนหลง
เทศบาลตำบลริมปิง วัดสันริมปิง
เทศบาลตำบลอุโมงค์ วัดอุโมงค์
เทศบาลตำบลอุโมงค์ วัดศรีดอนทอง
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ลำน้ำปิงห่าง
เทศบาลตำบลอุโมงค์ วัดป่าเห็ว
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ศาลหลักเมือง
เทศบาลตำบลอุโมงค์ อุทยานปลาสวาย
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลอุโมงค์
เทศบาลตำบลอุโมงค์ วัดแม่ร่องน้อย
เทศบาลตำบลอุโมงค์ วัดเชตวัน
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน
เทศบาลตำบลอุโมงค์ วัดกอม่วง
เทศบาลตำบลอุโมงค์ วัดเทพาราม
เทศบาลตำบลอุโมงค์ วัดสุวรณราม
เทศบาลตำบลอุโมงค์ วัดป่าเส้า
เทศบาลตำบลอุโมงค์ วัดชัยสถาน
เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อ่างเก็บน้ำแม่ตีบ
เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ดอยขะม้อ
เทศบาลตำบลเวียงยอง วัดพระยืน
เทศบาลตำบลเวียงยอง พิพิธภัณฑ์วัดต้นแก้ว
เทศบาลตำบลบ้านกลาง อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
เทศบาลตำบลเหมืองจี้
เทศบาลตำบลต้นธง กู่(เจดีย์) บริวาร
เทศบาลตำบลต้นธง วัดกู่ระมัก
เทศบาลตำบลประตูป่า พิพิธภัณฑ์ครูบาชุ่ม วัดชัยมงคล
เทศบาลตำบลประตูป่า ศูนย์การเรียนรู้หมอดินอาสาประจำตำบลประตูป่า
เทศบาลตำบลประตูป่า วัดประตูป่า(วัดป่าม่วงจุม)
เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง แหล่งโบราณสถาน
เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง อุทธยานหอศิลป์
เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง แหล่งโบราณสถาน
เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง แหล่งโบราณสถาน
เทศบาลตำบลป่าสัก พระธาตุทรายทอง
เทศบาลตำบลป่าสัก กู่ม้าโก้ง
เทศบาลตำบลป่าสัก วัดดอยติ
เทศบาลตำบลป่าสัก พระพุทธบาทพระธาตุอินทร์แขวน
เทศบาลตำบลป่าสัก อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย
เทศบาลตำบลป่าสัก พระพุทธบาทดอยไซ
เทศบาลตำบลป่าสัก อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี
อบต.หนองหนาม ศูนย์สาธิตพลังงานทดแทน