หน้าแรก > ภาคเหนือ > ลำพูน > เมืองลำพูน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองลำพูน อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
เทศบาลเมืองลำพูน วัดหัวข่วง
เทศบาลเมืองลำพูน กู่ช้างกู่ม้า
เทศบาลเมืองลำพูน วัดพระคงฤาษี
เทศบาลเมืองลำพูน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุญไชย
เทศบาลเมืองลำพูน วัดพระยืน
เทศบาลเมืองลำพูน วัดสันป่ายางหลวง
เทศบาลเมืองลำพูน วัดต้นแก้ว
เทศบาลเมืองลำพูน พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง
เทศบาลเมืองลำพูน วัดมหาวัน
เทศบาลเมืองลำพูน วัดจามเทวี
เทศบาลเมืองลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัย
เทศบาลตำบลริมปิง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงป้าวรรณา
เทศบาลตำบลริมปิง วัดเจดีย์ขาว
เทศบาลตำบลริมปิง วัดบุบผาราม(สบปะ)
เทศบาลตำบลริมปิง ร้านอาหารพื้นเมือง ครัววันดี
เทศบาลตำบลริมปิง ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย
เทศบาลตำบลริมปิง วัดศรีบังวัน
เทศบาลตำบลริมปิง วัดสันริมปิง
เทศบาลตำบลริมปิง เตาชวนหลง
เทศบาลตำบลริมปิง วัดป่ายาง
เทศบาลตำบลริมปิง สวนไม้ไทยบ้านพ่อเลี้ยงหมื่น
เทศบาลตำบลริมปิง วัดศรีปิงชัย(ทุ่งป่าแก)
เทศบาลตำบลริมปิง วัดเชตุวัน(หนองผำ)
เทศบาลตำบลอุโมงค์ วัดแม่ร่องน้อย
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ลำน้ำปิงห่าง
เทศบาลตำบลอุโมงค์ วัดกอม่วง
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ศาลหลักเมือง
เทศบาลตำบลอุโมงค์ วัดเชตวัน
เทศบาลตำบลอุโมงค์ อุทยานปลาสวาย
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลอุโมงค์
เทศบาลตำบลอุโมงค์ วัดชัยสถาน
เทศบาลตำบลอุโมงค์ วัดป่าเส้า
เทศบาลตำบลอุโมงค์ วัดสุวรณราม
เทศบาลตำบลอุโมงค์ วัดป่าเห็ว
เทศบาลตำบลอุโมงค์ วัดเทพาราม
เทศบาลตำบลอุโมงค์