หน้าแรก > ภาคเหนือ > ลำพูน > เมืองลำพูน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองลำพูน อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
เทศบาลเมืองลำพูน วัดหัวข่วง
เทศบาลเมืองลำพูน กู่ช้างกู่ม้า
เทศบาลเมืองลำพูน วัดพระคงฤาษี
เทศบาลเมืองลำพูน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุญไชย
เทศบาลเมืองลำพูน วัดพระยืน
เทศบาลเมืองลำพูน วัดสันป่ายางหลวง
เทศบาลเมืองลำพูน วัดต้นแก้ว
เทศบาลเมืองลำพูน พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง
เทศบาลเมืองลำพูน วัดมหาวัน
เทศบาลเมืองลำพูน วัดจามเทวี
เทศบาลเมืองลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัย
เทศบาลตำบลริมปิง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงป้าวรรณา
เทศบาลตำบลริมปิง วัดเจดีย์ขาว
เทศบาลตำบลริมปิง วัดบุบผาราม(สบปะ)
เทศบาลตำบลริมปิง ร้านอาหารพื้นเมือง ครัววันดี
เทศบาลตำบลริมปิง ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย
เทศบาลตำบลริมปิง วัดศรีบังวัน
เทศบาลตำบลริมปิง วัดสันริมปิง
เทศบาลตำบลริมปิง เตาชวนหลง
เทศบาลตำบลริมปิง วัดป่ายาง
เทศบาลตำบลริมปิง สวนไม้ไทยบ้านพ่อเลี้ยงหมื่น
เทศบาลตำบลริมปิง วัดศรีปิงชัย(ทุ่งป่าแก)
เทศบาลตำบลริมปิง วัดเชตุวัน(หนองผำ)
เทศบาลตำบลอุโมงค์ วัดแม่ร่องน้อย
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ลำน้ำปิงห่าง
เทศบาลตำบลอุโมงค์ วัดกอม่วง
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ศาลหลักเมือง
เทศบาลตำบลอุโมงค์ วัดเชตวัน
เทศบาลตำบลอุโมงค์ อุทยานปลาสวาย
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลอุโมงค์
เทศบาลตำบลอุโมงค์ วัดชัยสถาน
เทศบาลตำบลอุโมงค์ วัดป่าเส้า
เทศบาลตำบลอุโมงค์ วัดสุวรณราม
เทศบาลตำบลอุโมงค์ วัดป่าเห็ว
เทศบาลตำบลอุโมงค์ วัดเทพาราม
เทศบาลตำบลอุโมงค์ วัดศรีดอนทอง
เทศบาลตำบลอุโมงค์ วัดอุโมงค์
เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ดอยขะม้อ
เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อ่างเก็บน้ำแม่ตีบ
เทศบาลตำบลเวียงยอง พิพิธภัณฑ์วัดต้นแก้ว
เทศบาลตำบลเวียงยอง วัดพระยืน
เทศบาลตำบลบ้านกลาง อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ วัดพระธาตุดอยแต
เทศบาลตำบลต้นธง กู่(เจดีย์) บริวาร
เทศบาลตำบลต้นธง วัดกู่ระมัก
เทศบาลตำบลประตูป่า พิพิธภัณฑ์ครูบาชุ่ม วัดชัยมงคล
เทศบาลตำบลประตูป่า วัดประตูป่า(วัดป่าม่วงจุม)
เทศบาลตำบลประตูป่า ศูนย์การเรียนรู้หมอดินอาสาประจำตำบลประตูป่า
เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง แหล่งโบราณสถาน
เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง อุทธยานหอศิลป์
เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง แหล่งโบราณสถาน
เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง แหล่งโบราณสถาน
เทศบาลตำบลป่าสัก อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี
เทศบาลตำบลป่าสัก อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย
เทศบาลตำบลป่าสัก พระธาตุทรายทอง
เทศบาลตำบลป่าสัก พระพุทธบาทดอยไซ
เทศบาลตำบลป่าสัก กู่ม้าโก้ง
เทศบาลตำบลป่าสัก พระพุทธบาทพระธาตุอินทร์แขวน
เทศบาลตำบลป่าสัก วัดดอยติ
อบต.หนองหนาม ศูนย์สาธิตพลังงานทดแทน