องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลทากาศ ลีลาวดี1000ปี
เทศบาลตำบลทากาศ วัดทากาศ
เทศบาลตำบลทากาศ เส้นทางทุนวัฒนธรรม
เทศบาลตำบลทาสบเส้า วัดดอยพุทธามหาชัย
เทศบาลตำบลทาสบชัย อ่างเก็บน้ำจำตาเหิน
เทศบาลตำบลทาสบชัย ตลาดเกษตรดอยแก้ว
เทศบาลตำบลทาสบชัย อ่างเก็บน้ำแม่เส้า
เทศบาลตำบลทาสบชัย ศาลเจ้าพ่อขุนตาล
เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ถ้ำจำหม่าฟ้า
เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อ่างเก็บน้ำแม่เมย
เทศบาลตำบลทาขุมเงิน สวนองุ่นเคียงตาล
เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ไร่ริชชา
เทศบาลตำบลทาขุมเงิน วัดม่อนจอมธรรม
เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ชุมชนแกะสลัก ต.ทาทุ่งหลวง
เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ป่าชุมชน
เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง อ่างเก็บน้ำห้วยต้นยาง
เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง การท่องเที่ยวตามวัฒนธรรมบ่อน้ำสรงน้ำเจ้าแม่จามเทวี
เทศบาลตำบลทาปลาดุก พระธาตุ วัดทากู่แก้ว
เทศบาลตำบลทาปลาดุก สนามกอล์ฟกัซซัน ขุนตานกอล์ฟแอนด์รีสอร์ท
เทศบาลตำบลทาปลาดุก อุโมงค์รถไฟบ้านขุนตาน
เทศบาลตำบลทาปลาดุก ชุมชนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
เทศบาลตำบลทาปลาดุก อุทยานแห่งชาติ ดอยขุนตาล
เทศบาลตำบลทาปลาดุก โฮมสเตย์ บ้านทาป่าเปา
เทศบาลตำบลทาปลาดุก สะพานขาวทาชมภู
เทศบาลตำบลทากาศเหนือ วัดทาดอยแช่
เทศบาลตำบลทากาศเหนือ วัดทาดอยคำ
เทศบาลตำบลทากาศเหนือ อ่างเก็บน้ำแม่กึมและศาลเจ้าพ่อผาด่าน
เทศบาลตำบลทากาศเหนือ วิถีชีวิตชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง
อบต.ทาแม่ลอบ น้ำตกภิญโญ
อบต.ทาแม่ลอบ ถ้ำค้างคาว
อบต.ทาแม่ลอบ น้ำตกปลา