องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลทากาศ เส้นทางทุนวัฒนธรรม
เทศบาลตำบลทากาศ ลีลาวดี1000ปี
เทศบาลตำบลทากาศ วัดทากาศ
เทศบาลตำบลทาสบเส้า วัดดอยพุทธามหาชัย
เทศบาลตำบลทาสบชัย อ่างเก็บน้ำแม่เส้า
เทศบาลตำบลทาสบชัย อ่างเก็บน้ำจำตาเหิน
เทศบาลตำบลทาสบชัย ตลาดเกษตรดอยแก้ว
เทศบาลตำบลทาสบชัย ศาลเจ้าพ่อขุนตาล
เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ถ้ำจำหม่าฟ้า
เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ไร่ริชชา
เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อ่างเก็บน้ำแม่เมย
เทศบาลตำบลทาขุมเงิน วัดม่อนจอมธรรม
เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ชุมชนแกะสลัก ต.ทาทุ่งหลวง
เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ป่าชุมชน
เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง การท่องเที่ยวตามวัฒนธรรมบ่อน้ำสรงน้ำเจ้าแม่จามเทวี
เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง อ่างเก็บน้ำห้วยต้นยาง
เทศบาลตำบลทาปลาดุก อุทยานแห่งชาติ ดอยขุนตาล
เทศบาลตำบลทาปลาดุก สะพานขาวทาชมภู
เทศบาลตำบลทาปลาดุก อุโมงค์รถไฟบ้านขุนตาน
เทศบาลตำบลทาปลาดุก พระธาตุ วัดทากู่แก้ว
เทศบาลตำบลทาปลาดุก ชุมชนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
เทศบาลตำบลทาปลาดุก สนามกอล์ฟกัซซัน ขุนตานกอล์ฟแอนด์รีสอร์ท
เทศบาลตำบลทาปลาดุก โฮมสเตย์ บ้านทาป่าเปา
เทศบาลตำบลทากาศเหนือ วัดทาดอยคำ
เทศบาลตำบลทากาศเหนือ วิถีชีวิตชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง
เทศบาลตำบลทากาศเหนือ อ่างเก็บน้ำแม่กึมและศาลเจ้าพ่อผาด่าน
เทศบาลตำบลทากาศเหนือ วัดทาดอยแช่
อบต.ทาแม่ลอบ น้ำตกภิญโญ
อบต.ทาแม่ลอบ น้ำตกปลา
อบต.ทาแม่ลอบ ถ้ำค้างคาว