องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อุโบสถครูบาศรีวิชัย
เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง หอไตรวัดป่าป๋วย
เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง หอไตรวัดดงฤาษี
เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง วัดสะเลียมหวาน
เทศบาลตำบลศรีเตี้ย วัดดอยหลังถ้ำ
เทศบาลตำบลศรีเตี้ย ทางรถไฟสายเก่า
เทศบาลตำบลศรีเตี้ย สำนักสงฆ์ดอยผาแท่น
เทศบาลตำบลศรีเตี้ย วัดพระเจ้าตนหลวง
เทศบาลตำบลศรีเตี้ย วัดศรีเตี้ย
อบต.เวียงกานต์ ห้วยปูคำ
อบต.เวียงกานต์ หน่วยควบคุมพื้นที่ที่จะประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ป่าบ้านโฮ่ง
อบต.หนองปลาสะวาย วัดสันเจดีย์ริมปิง
อบต.หนองปลาสะวาย เจดีย์แม่หม้าย
อบต.หนองปลาสะวาย ริมน้ำปิงบ้านหนองสูน
อบต.หนองปลาสะวาย ริมน้ำปิงบ้านหนองเขียด
อบต.หนองปลาสะวาย ริมน้ำปิงบ้านท่ากอม่วง
อบต.หนองปลาสะวาย ริมน้ำปิงบ้านห้วยสะแหล
อบต.เหล่ายาว ประตูโขงวัดทุ่งโป่ง
อบต.เหล่ายาว วัดเหล่ายาวใต้
อบต.ป่าพลู หมู่บ้านกระเหรี่ยงป่าแป๋
อบต.ป่าพลู อ่างเก็บน้ำห้วยป่าซางอ่อน
อบต.ป่าพลู พระพุทธบาทสามยอด
อบต.ป่าพลู ถ้ำหลวงผาเวียง