องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลแม่ตืน วัดบ้านแม่ตืน
เทศบาลตำบลวังดิน อนุสาวรีย์สามครูบา
เทศบาลตำบลวังดิน วัดพระธาตุห้าดวง
เทศบาลตำบลวังดิน ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองลี้
เทศบาลตำบลวังดิน วัดพระธาตุดวงเดียว
เทศบาลตำบลดงดำ พระธาตุจอมสวรรค์
เทศบาลตำบลดงดำ วังขมิ้น
เทศบาลตำบลดงดำ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย
เทศบาลตำบลลี้ ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลลี้
เทศบาลตำบลศรีวิชัย วัดบ้านปาง
เทศบาลตำบลศรีวิชัย อ่างเก็บนน้ำแม่ป้อกใน,น้ำตก
เทศบาลตำบลศรีวิชัย ถ้ำผาแดง
เทศบาลตำบลศรีวิชัย อ่างเก็บน้ำแม่อีโฮ
เทศบาลตำบลศรีวิชัย ป่านกยูง
อบต.นาทราย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม
อบต.นาทราย ศูนย์วิจัยงานหัตถกรรมบ้านห้วยต้ม
อบต.นาทราย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน(เกษตรที่สูง)
อบต.นาทราย วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม
อบต.นาทราย บ้านน้ำบ่อน้อย
อบต.นาทราย ใจบ้านหรือสะดือเมือง
อบต.นาทราย พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย
เทศบาลตำบลป่าไผ่ วัดพระพุทธบาทผาหนาม
อบต.เวียงแก้ว อ่างเก็บน้ำห้ายมะแหลม
อบต.เวียงแก้ว อ่างเก็บน้ำบ้านแม่เทย
อบต.เวียงแก้ว อนุสรสถานคณุบาอภิชัยขาวปี
อบต.เวียงแก้ว อุทยานดอยเวียงแก้ว
อบต.เวียงแก้ว ถ้ำอิฐ-ถ้ำปูน
เทศบาลตำบลก้อ น้ำตกก้อหลวง
เทศบาลตำบลก้อ ทุ่งกิ๊ก
เทศบาลตำบลก้อ ทะเลสาบแก่งก้อ
อบต.แม่ลาน ถ้ำผาเวียง
อบต.แม่ลาน วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ
อบต.แม่ลาน วัดพระพุทธบาทผาผึ้ง
อบต.แม่ลาน ถ้ำอิต
อบต.แม่ลาน อุทยานแห่งชาติแม่ปิง