องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลแม่ตืน วัดบ้านแม่ตืน
เทศบาลตำบลวังดิน วัดพระธาตุดวงเดียว
เทศบาลตำบลวังดิน วัดพระธาตุห้าดวง
เทศบาลตำบลวังดิน ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองลี้
เทศบาลตำบลวังดิน อนุสาวรีย์สามครูบา
เทศบาลตำบลดงดำ วังขมิ้น
เทศบาลตำบลดงดำ พระธาตุจอมสวรรค์
เทศบาลตำบลดงดำ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย
เทศบาลตำบลลี้ ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลลี้
เทศบาลตำบลศรีวิชัย ป่านกยูง
เทศบาลตำบลศรีวิชัย อ่างเก็บนน้ำแม่ป้อกใน,น้ำตก
เทศบาลตำบลศรีวิชัย ถ้ำผาแดง
เทศบาลตำบลศรีวิชัย วัดบ้านปาง
เทศบาลตำบลศรีวิชัย อ่างเก็บน้ำแม่อีโฮ
อบต.นาทราย ใจบ้านหรือสะดือเมือง
อบต.นาทราย วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม
อบต.นาทราย พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย
อบต.นาทราย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม
อบต.นาทราย ศูนย์วิจัยงานหัตถกรรมบ้านห้วยต้ม
อบต.นาทราย บ้านน้ำบ่อน้อย
อบต.นาทราย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน(เกษตรที่สูง)
เทศบาลตำบลป่าไผ่