องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลแม่แรง หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านดอนหลวง
เทศบาลตำบลแม่แรง หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านหนองเงือก
เทศบาลตำบลป่าซาง พระธาตุกรูบากางเป็ด
เทศบาลตำบลป่าซาง วัดอินทซิล
เทศบาลตำบลป่าซาง วัดป่าชางงาม
เทศบาลตำบลป่าซาง วัดฉางข้าวน้อยเหนือ
เทศบาลตำบลมะกอก วัดพระนอนม่อนช้าง
เทศบาลตำบลมะกอก หอไตรโบราณกลางน้ำ
เทศบาลตำบลมะกอก วัดพระพุทธบาทตากผ้า
เทศบาลตำบลมะกอก บ้านโบราณอายุ 100 กว่าปี
อบต.ท่าตุ้ม วัดนางเกิ้ง
อบต.นครเจดีย์ อ่างเก็บน้ำแม่วังส้าน
อบต.นครเจดีย์ อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง
อบต.นครเจดีย์ อ่างเก็บน้ำแม่อ่าวใหญ่ตอนบน
อบต.นครเจดีย์ ถ้ำเอราวัณ
อบต.น้ำดิบ ถ้ำเอราวัณ
อบต.น้ำดิบ ปิงโค้ง
อบต.บ้านเรือน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเวียงเกาะกลาง
อบต.บ้านเรือน วัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว
อบต.บ้านเรือน ชุมชนมอญ
อบต.บ้านเรือน โบราณสถานเวียงเกาะกลาง