องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ้านธิ กู่เฮือง-กู้ป่าลานวัดกู่ป่าลาน
เทศบาลตำบลบ้านธิ พระพุทธเฉลิมสิริราช
เทศบาลตำบลบ้านธิ น้ำตกห้วยหก
เทศบาลตำบลบ้านธิ อ่างเก็บน้ำแม่ธิ
เทศบาลตำบลบ้านธิ วัดพระธาตุดอยเวียง
อบต.ห้วยยาบ พระธาตุดอยงุ้ม
อบต.ห้วยยาบ พระธาตุดอยห้วงบาตร
อบต.ห้วยยาบ น้ำตกห้วยม่วง