องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบจ.ลำปาง อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
อบจ.ลำปาง กาดกองต้า
อบจ.ลำปาง วัดศรีชุม
อบจ.ลำปาง เหมืองแม่เมาะ
อบจ.ลำปาง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
อบจ.ลำปาง บ้านเสานัก
อบจ.ล