องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบจ.ลำปาง อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
อบจ.ลำปาง กาดกองต้า
อบจ.ลำปาง วัดศรีชุม
อบจ.ลำปาง เหมืองแม่เมาะ
อบจ.ลำปาง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
อบจ.ลำปาง บ้านเสานัก
อบจ.ลำปาง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
อบจ.ลำปาง สะพานรัษฎาภิเศก
อบจ.ลำปาง วัดพระธาตุลำปางหลวง
อบจ.ลำปาง อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท
เทศบาลตำบลวังพร้าว เดอะโคโค่
เทศบาลตำบลวังพร้าว ลำปางหนาวมาก
เทศบาลตำบลวังพร้าว สวนสองพี่น้อง
เทศบาลตำบลเกาะคา พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวร มหาราช นครลำปาง
เทศบาลตำบลนาแก้ว วัดพระธาตุจอมปิง
เทศบาลตำบลนาแก้ว เขาส่องกระจก
เทศบาลตำบลลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง
เทศบาลตำบลไหล่หิน วัดไหล่หินหลวง
เทศบาลตำบลท่าผา หมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิก
เทศบาลตำบลท่าผา วัดพระธาตุดอยน้อย
อบต.นาแส่ง อ่างเก็บน้ำแม่ไฮ
อบต.ใหม่พัฒนา สวนสาธารณะโป่งน้ำร้อน
อบต.ใหม่พัฒนา วัดสันตินิคม
อบต.ใหม่พัฒนา พระธาตุดอยฮาง