องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเสริมงาม ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ
เทศบาลตำบลเสริมงาม กลุ่มปั้นหม้อดินเผาโบราณ บ้านมั่ว
เทศบาลตำบลเสริมงาม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จังหวัดลำปาง
เทศบาลตำบลเสริมงาม ไร่นาสวนผสม
เทศบาลตำบลเสริมงาม กลุ่มผ้าทอบ้านนาบอน
เทศบาลตำบลเสริมซ้าย ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ
อบต.เสริมกลาง น้ำพุร้อนบ้านโป่งน้ำร้อน
อบต.เสริมขวา น้ำตกแม่ห้อม
อบต.เสริมขวา อ่างเก็บน้ำแม่เลียง