องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ศาลเจ้าพ่อพญาวัง
เทศบาลตำบลวังเหนือ
อบต.ทุ่งฮั้ว พระธาตุผาดิน
อบต.ทุ่งฮั้ว ถ้ำผาแดง
อบต.ทุ่งฮั้ว วัดพระเกิด
อบต.ร่องเคาะ ภาพวาดบนผนังในอุโบสถวัดทุ่งฝูง
อบต.ร่องเคาะ วัดพระธาตุสบแสด
อบต.ร่องเคาะ รอยพระพุทธบาท
อบต.ร่องเคาะ วัดพระธาตุม่อนจอมแจ้ง
อบต.ร่องเคาะ อ่างเก็บน้ำห้วยก้อด
อบต.ร่องเคาะ หมู่บ้านวังใหม่
อบต.ร่องเคาะ ถ้ำแม่ลืน
อบต.วังแก้ว อุทยานแห่งชาติน้ำตกวังแก้ว
อบต.วังทอง ดอยหนอก
อบต.วังทอง น้ำตกธารทอง