องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลแม่พริก สำนักสงฆ์บ้านท่าด่าน
เทศบาลตำบลแม่พริก วัดแม่พริกลุ่ม
เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง วัดพระพุทะบาทวังตวง
เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง ถ้ำน้ำผ่าผางาม
อบต.แม่พริก รอยพระพุทธบาท
อบต.แม่พริก พระธาตุเจดีย์ 12 ราศี
อบต.แม่พริก น้ำดิบอุ่น
อบต.แม่พริก อ่างเก็บน้ำผาวิ่งชู้
อบต.แม่พริก อ่างเก็บน้ำห้วยเปางาม
อบต.แม่พริก อ่างเก็บน้ำห้วยแม่พริก
อบต.แม่พริก หนองกระทุ่มโปง
อบต.แม่พริก หน่วยจัดการต้นน้ำแม่พริก