องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว วัดพระธาตุดอยพระฌาน
เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว วัดนาคตหลวง
เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว วัดป่าตันหลวง
เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อ่างเก็บน้ำบ้านหนอง
เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ดอยแก้ว
เทศบาลตำบลแม่ทะ ภาพจิตรกรรมโบสถ์วัดท่าแหน
เทศบาลตำบลแม่ทะ ผาคอกหินฟู
เทศบาลตำบลสิริราช ถ้ำแจ้ง
เทศบาลตำบลสิริราช น้ำตกห้วยอ้อ
เทศบาลตำบลนาครัว วัดพระธาตุดอยสาน
เทศบาลตำบลนาครัว จุดชมวิวลำน้ำจาง
เทศบาลตำบลนาครัว วัดบ้านหลุก
เทศบาลตำบลนาครัว วัดถ้ำพระสบาย
เทศบาลตำบลนาครัว ลานชุมชนหัตถกรรมบ้านหลุก
อบต.หัวเสือ สวนสมุนไพร
อบต.หัวเสือ สวนธรรมชาติสนสามใบ
อบต.หัวเสือ พระธาตุเกษแก้วจุฬามณี
อบต.หัวเสือ ฝายแม้ว
อบต.ดอนไฟ วัดพระเจ้าทันใจ
อบต.ดอนไฟ ฝายน้ำล้นห้วยแม่สะเปา
อบต.บ้านกิ่ว น้ำตกห้วยแม่อิบ
อบต.บ้านบอม อ่างเก็บน้ำห้วยแม่กอง
อบต.บ้านบอม วัดพระบาทแม่ไทย
อบต.บ้านบอม อ่างเก็บน้ำแม่วะ
อบต.บ้านบอม ดอยม่อนธาตุ
อบต.วังเงิน วัดพระธาตุสันดอน (สะพานบุญ)
อบต.วังเงิน หมู่บ้าน OTOP
อบต.วังเงิน น้ำตกแม่ม้า