องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเมืองยาว น้ำตกห้วยปูไหล
เทศบาลตำบลเมืองยาว อ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง
เทศบาลตำบลเมืองยาว อ่างเก็บน้ำแม่ปุ
เทศบาลตำบลเมืองยาว น้ำตากตาดวังแซว
เทศบาลตำบลเมืองยาว น้ำตกห้วยผาตาแสง
เทศบาลตำบลปงยางคก วัดปงยางคก
เทศบาลตำบลปงยางคก สถานพยาบาลสงเคราะห์
เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล วัดพระธาตุปางม่วง
อบต.เวียงตาล ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
อบต.เวียงตาล อนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาน
อบต.เวียงตาล กาดทุ่งเกวียน(จำหน่ายของที่ระลึก)
อบต.เวียงตาล อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
อบต.เวียงตาล สวนป่าทุ่งเกวียน
อบต.วอแก้ว วัดพระธาตุป๋อมป๋อดอยแล
อบต.วอแก้ว อ่างเก็บน้ำแม่ไพร
อบต.วอแก้ว น้ำตกแม่ไพร