องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเมืองยาว น้ำตกห้วยปูไหล
เทศบาลตำบลเมืองยาว น้ำตกห้วยผาตาแสง
เทศบาลตำบลเมืองยาว น้ำตากตาดวังแซว
เทศบาลตำบลเมืองยาว อ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง
เทศบาลตำบลเมืองยาว อ่างเก็บน้ำแม่ปุ
เทศบาลตำบลปงยางคก สถานพยาบาลสงเคราะห์
เทศบาลตำบลปงยางคก วัดปงยางคก
เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล วัดพระธาตุปางม่วง
อบต.เวียงตาล กาดทุ่งเกวียน(จำหน่ายของที่ระลึก)
อบต.เวียงตาล สวนรุกขชาติห้างฉัตร
อบต.เวียงตาล อนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาน
อบต.เวียงตาล ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
อบต.เวียงตาล สวนป่าทุ่งเกวียน
อบต.เวียงตาล อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
อบต.วอแก้ว อ่างเก็บน้ำแม่ไพร
อบต.วอแก้ว น้ำตกแม่ไพร
อบต.วอแก้ว วัดพระธาตุป๋อมป๋อดอยแล