องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเมืองปาน ศาลพ่อขุนจเรปาน
เทศบาลตำบลเมืองปาน พระธาตุวงค์ตา
เทศบาลตำบลเมืองปาน น้ำตกแม่ปาน
เทศบาลตำบลเมืองปาน พระธาตุม่อนเวียง
เทศบาลตำบลเมืองปาน ดอยปู่ยักษ์
อบต.แจ้ซ้อน วัดดอยเต่าคำ
อบต.แจ้ซ้อน พระธาตุดอยชาง
อบต.แจ้ซ้อน ดอยกิ่วฝิ่น
อบต.แจ้ซ้อน วัดศรีหลวง
อบต.แจ้ซ้อน ลานดอกเสี้ยวบาน
อบต.แจ้ซ้อน อุทยานแจ้ซ้อน
อบต.ทุ่งกว๋าว ถ้ำ
อบต.ทุ่งกว๋าว โครงการพระราชดำริบ้านทุ่งจี้
อบต.บ้านขอ น้ำตกห้วยแฮด
อบต.บ้านขอ วัดพระธาตุจอมก้อย
อบต.บ้านขอ ดอยจิกจ้อง
อบต.บ้านขอ น้ำตกแม่กองปิน
อบต.หัวเมือง สวนต้นสักใหญ่
อบต.หัวเมือง น้ำตกแม่ปาย