องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเมืองปาน ดอยปู่ยักษ์
เทศบาลตำบลเมืองปาน พระธาตุม่อนเวียง
เทศบาลตำบลเมืองปาน ศาลพ่อขุนจเรปาน
เทศบาลตำบลเมืองปาน น้ำตกแม่ปาน
เทศบาลตำบลเมืองปาน พระธาตุวงค์ตา
อบต.แจ้ซ้อน วัดดอยเต่าคำ
อบต.แจ้ซ้อน ดอยกิ่วฝิ่น
อบต.แจ้ซ้อน วัดศรีหลวง
อบต.แจ้ซ้อน อุทยานแจ้ซ้อน
อบต.แจ้ซ้อน พระธาตุดอยชาง
อบต.แจ้ซ้อน ลานดอกเสี้ยวบาน
อบต.ทุ่งกว๋าว โครงการพระราชดำริบ้านทุ่งจี้
อบต.ทุ่งกว๋าว ถ้ำ
อบต.บ้านขอ วัดพระธาตุจอมก้อย
อบต.บ้านขอ ดอยจิกจ้อง
อบต.บ้านขอ น้ำตกแม่กองปิน
อบต.บ้านขอ น้ำตกห้วยแฮด
อบต.หัวเมือง น้ำตกแม่ปาย
อบต.หัวเมือง สวนต้นสักใหญ่