หน้าแรก > ภาคเหนือ > อุตรดิตถ์ > เมืองอุตรดิตถ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ หลวงพ่อเพ็ชร วัดท่าถนน
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วัดใหญ่ท่าเสา
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วัดธรรมาธิปไตย
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อนุเสาวรีย์ท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อนุเสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ลานอเนกประสงค์ริมน้ำน่าน
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วัดกลาง
เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
เทศบาลตำบลวังกะพี้ วัดท่าทองเกจิดังหลวงปู่ทองดำ
เทศบาลตำบลวังกะพี้ วัดวังกะพี้
เทศบาลตำบลวังกะพี้ สวนประดับพันธุ์ไม้ หมู่ที่ ๘
เทศบาลตำบลวังกะพี้ วัดวังโป่ง
เทศบาลตำบลวังกะพี้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๔
เทศบาลตำบลน้ำริด พระธาตุศรีสองเมือง
เทศบาลตำบลน้ำริด พระพุทธรูปปางพยาบาลชีวกโกมารภัจจ์
เทศบาลตำบลน้ำริด วิหารเจ้าแม่กวนอิม
เทศบาลตำบลหาดกรวด วัดวังหมู
เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา สาวนสาธารณะหาดน้ำน่าน
เทศบาลตำบลผาจุก วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ เป็นโบราณสถานที่สำคัญของตำบลผาจุก
เทศบาลตำบลป่าเซ่า บึงทุ่งกะโล่
อบต.ขุนฝาง ขุนฝางบ้านสวนฮารีน
อบต.ขุนฝาง ขุนฝางสวนม้าโฮมสเตย์
อบต.ขุนฝาง น้ำตกห้วยภูนก
อบต.ขุนฝาง หนองกลางฮาว
อบต.บ้านด่าน หลวงพ่อฮวบ
อบต.บ้านด่าน ถ้ำปูน
อบต.บ้านด่านนาขาม น้ำตกแม่เฉย
อบต.บ้านด่านนาขาม น้ำตกห้วยคอม้า
อบต.บ้านด่านนาขาม จุดชมวิวเขาพลึง
อบต.วังดิน น้ำตกวังดิน
อบต.แสนตอ ดูรอยเท้าราชสีห์ ที่ถ้ำม่วง
อบต.แสนตอ อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่ง
อบต.หาดงิ้ว วัดช่องลม
อบต.หาดงิ้ว ม่อนพระพุทธบาทสี่รอย