องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ฟากท่า น้ำตกห้วยเทิบ
อบต.ฟากท่า ต้นมะค่ายักษ์
อบต.ฟากท่า พระธาตุโคกธาตุ
อบต.ฟากท่า น้ำตกห้วยก้านเหลือง
อบต.สองคอน รอยพระพุทธบาท
อบต.สองคอน ห้วยศิลาเลข
อบต.สองห้อง สุสานหอยล้านปี
อบต.สองห้อง อ่างเก็บน้ำห้วยเลิศ
อบต.สองห้อง อ่างเก็บน้ำห้วยกลาง