องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 0
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง สวนสาธารณะหนองพระแล
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง เวียงเจ้าเงาะ
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง วัดพระแท่น - วัดพระยืน
เทศบาลตำบลหัวดง บ้านบนดอย
เทศบาลตำบลหัวดง วัดเก่า แหล่งอารยธรรมล้านช้าง
เทศบาลตำบลหัวดง พระพุทธมหามงคลสกลปรินายกลับแล (วัดหัวดงสุวรรณเจดีย์)
เทศบาลตำบลหัวดง ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ อัฐิพระศรีพนมมาศ
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ ซุ้มประตูเมืองลับแลและประติมากรรมแม่หม้าย
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ นมัสการหลวงพ่อน้อย วัดป่ายาง
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ ม่อนจำศีล
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ ต้นสักสยามินทร์
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล
เทศบาลตำบลพระเสด็จ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตแหล่งเรียนรู้บึงมาย
เทศบาลตำบลพระเสด็จ วัดตลิ่งต่ำ
อบต.ไผ่ล้อม บึงมาย
อบต.ไผ่ล้อม โบสถ์ไม้สักวัดดงสระแก้ว
อบต.ฝายหลวง วัดเจดีย์คีรีวิหาร
อบต.ฝายหลวง วัดดอนสัก
อบต.ฝายหลวง เจ้าฟ้าอ่ามกุมารและฝายหลวง
อบต.ฝายหลวง ข้าวแคบศรีลับแล
อบต.ฝายหลวง ม่อนลับแล
อบต.แม่พูล น้ำตกแม่พูล
อบต.แม่พูล จุดชมทิวทัศน์ดอยแม่ระนาง