องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลทองแสนขัน ภาพเขาเขียน เขาตาพรม
อบต.บ่อทอง สวนรุกขชาติบ้านแพะ
อบต.บ่อทอง ถ้ำดิน
อบต.น้ำพี้ พิพิภัฑณ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้ำพี้
อบต.ผักขวง อุทธยานแห่งชาติคลองตรอน ที่ คต.(ถ้ำจัน)