องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบจ.แพร่ คุ้มเจ้าหลวง
อบจ.แพร่ ถ้ำผานางคอย
เทศบาลเมืองแพร่ บ้านวงศ์บุรี
เทศบาลเมืองแพร่ คุ้มเจ้าหลวง
เทศบาลเมืองแพร่ วัดจอมสวรรค์
เทศบาลเมืองแพร่ วัดหลวง
เทศบาลเมืองแพร่ วัดพระนอน
เทศบาลตำบลช่อแฮ น้ำตกนางฟ้า
เทศบาลตำบลช่อแฮ ถ้ำปู่ปันตาหมี
เทศบาลตำบลช่อแฮ วัดพระธาตุจอมแจ้ง
เทศบาลตำบลช่อแฮ พิพิธภัณฑ์บ้านนาตอง
เทศบาลตำบลช่อแฮ พระธาตุเจดีย์ศรีนาตอง
เทศบาลตำบลช่อแฮ พระธาตุดอยเล็ง
เทศบาลตำบลช่อแฮ พระธาตุช่อแฮ
เทศบาลตำบลช่อแฮ น้ำตกเชิงทอง
เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ศูนย์การเรียนรู้หม้อห้อมทุ่งเจริญ
เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง กลุ่มหม้อห้อมบ้านป้าเหลือง
เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง บ้านวิถีชีวิตไทยพวน
เทศบาลตำบลแม่หล่าย ศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก
เทศบาลตำบลแม่หล่าย อนุสรณ์สถานสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่
เทศบาลตำบลแม่หล่าย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน
เทศบาลตำบลแม่หล่าย ศูนย์การเรียนรู้พลังงานและเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลป่าแมต บ้านประทับใจ
เทศบาลตำบลสวนเขื่อน สถานปฏิบัติธรรมมหาโพธิวงศาจริยาราม
เทศบาลตำบลสวนเขื่อน สวนลางสาด 100 ปี
เทศบาลตำบลสวนเขื่อน วัดนาคูหา
เทศบาลตำบลสวนเขื่อน น้ำตกแม่แคม
เทศบาลตำบลสวนเขื่อน บ่อเตาธรรมชาติ
เทศบาลตำบลวังหงส์ ศูนย์วิจัยพืชสวนแพร่
เทศบาลตำบลบ้านถิ่น พระธาตุถิ่นหลวง
อบต.กาญจนา ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรบ้านดอนดี
อบต.กาญจนา พระธาตุหม้อคว่ำ
อบต.นาจักร อนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์
อบต.นาจักร พระธาตุเหล่าศรีโพธิ
อบต.นาจักร วัดพระธาตุเสด็จ
อบต.ป่าแดง จุดชมวิวช้างผาด่าน
อบต.ป่าแดง ห้วยน้ำ/ถ้ำออกรู
อบต.ป่าแดง น้ำตกตาดซาววา
อบต.แม่ยม ต้นมะม่วงหัวหลม
อบต.แม่ยม -
อบต.แม่ยม -
อบต.แม่ยม ต้นตะเคียน
อบต.แม่ยม หนองบัวลอย
อบต.ร่องฟอง แพะเมืองผี
อบต.ร่องฟอง อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำปึง
อบต.ร่องฟอง ตลาดผ้าสี่แยกร่องฟอง
อบต.วังธง วัดเวียงตั้ง
อบต.ท่าข้าม วัดท่าขวัญ
อบต.ท่าข้าม วัดไผ่ล้อม
อบต.ห้วยม้า ดอยม่อนแก้ว
อบต.ห้วยม้า อ่างเก็บน้ำห้วยม้า
อบต.ห้วยม้า อ่างเก็บน้ำห้วยหิน
อบต.ห้วยม้า อ่างเก็บน้ำห้วยหอย