องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลห้วยอ้อ งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเวียงเชียงชื่น
เทศบาลตำบลห้วยอ้อ งานไหว้สาป๋าระมีพระแม่เจ้าจามเทวี ป๋าเวณียี่เป็งล้านนา ปูจาพระธาตุเจ้าห้วยอ้อ
เทศบาลตำบลห้วยอ้อ งานประเพณีกิ๋นข้าวสลาก
เทศบาลตำบลห้วยอ้อ งานประเพณีแห่เทียนพรรษา
เทศบาลตำบลห้วยอ้อ วัดศรีดอนคำ
เทศบาลตำบลเวียงต้า
เทศบาลตำบลเวียงต้า
เทศบาลตำบลแม่ปาน วนอุทยานผาหลักหมื่น
เทศบาลตำบลแม่ปาน ถ้ำเอราวัณ
เทศบาลตำบลแม่ลานนา วัดสะแล่ง
อบต.บ้านปิน ถ้ำผาหิ่ว
อบต.บ้านปิน ถ้ำเอราวัณ
อบต.บ้านปิน พระธาตุดอยน้อย
อบต.หัวทุ่ง วัดเชตวัน
อบต.หัวทุ่ง วัดไผ่ล้อม
อบต.หัวทุ่ง บ้านประนอม
อบต.หัวทุ่ง อ่างเก็บน้ำห้วยคอแลน
อบต.ต้าผามอก สวนหินมหาราช
อบต.ต้าผามอก วัดถ้ำจักรพรรดิ
อบต.ต้าผามอก ถ้ำผากลอง
อบต.ต้าผามอก รอยพระพุทธบาทห้วยเขี๋ยง
อบต.บ่อเหล็กลอง น้ำตกแม่รัง
อบต.บ่อเหล็กลอง น้ำตกตาดก้อง
เทศบาลตำบลปากกาง วัดวังเคียน
เทศบาลตำบลปากกาง วัดพระธาตุไฮสร้อย
เทศบาลตำบลปากกาง วัดพระธาตุแหลมลี่
เทศบาลตำบลปากกาง วัดบุญเย็น
อบต.ทุ่งแล้ง วัดพระธาตุปู่ตั๊บ