องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลแม่จั๊ว ร้านค้าชุมชนตำบลแม่จั๊วะ
เทศบาลตำบลเด่นชัย หลวงพ่อแสนแซ่
เทศบาลตำบลปงป่าหวาย วัดพงป่าหวาย
เทศบาลตำบลปงป่าหวาย ห้องศิลป์นิรันดร
อบต.เด่นชัย วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี
อบต.แม่จั๊วะ ประตูสู่ล้านนา
อบต.แม่จั๊วะ อ่างเก็บน้ำแม่จั๊วะ
อบต.แม่จั๊วะ ร้านค้าชุมชน
อบต.แม่จั๊วะ ต้นสักปลูกที่ใหญ่ที่สุด
อบต.ไทรย้อย ม่อนพลอยล้านปี
อบต.ห้วยไร่ สวนสักปลูกแห่งแรกของประเทศไทย