องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลแม่จั๊ว ร้านค้าชุมชนตำบลแม่จั๊วะ
เทศบาลตำบลเด่นชัย หลวงพ่อแสนแซ่
เทศบาลตำบลปงป่าหวาย ห้องศิลป์นิรันดร
เทศบาลตำบลปงป่าหวาย วัดพงป่าหวาย
อบต.เด่นชัย วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี
อบต.แม่จั๊วะ ต้นสักปลูกที่ใหญ่ที่สุด
อบต.แม่จั๊วะ ประตูสู่ล้านนา
อบต.แม่จั๊วะ ร้านค้าชุมชน
อบต.แม่จั๊วะ อ่างเก็บน้ำแม่จั๊วะ
อบต.ไทรย้อย ม่อนพลอยล้านปี
อบต.ไทรย้อย น้ำตกตาดผามุง
อบต.ไทรย้อย ถ้ำผาตั้ง
อบต.ไทรย้อย วัดไทรย้อย
อบต.ไทรย้อย หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว หมู่ที่ 2 ต.ไทรย้อย
อบต.ห้วยไร่ สวนสักปลูกแห่งแรกของประเทศไทย