องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลห้วยหม้าย อ่างเก็บน้ำห้วยเป๊าะ
เทศบาลตำบลห้วยหม้าย วัดพระธาตุหนองจันทร์
เทศบาลตำบลห้วยหม้าย ถ้ำผาน้ำบ่อ
เทศบาลตำบลห้วยหม้าย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวง
เทศบาลตำบลห้วยหม้าย อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง
อบต.เตาปูน แก่งเสือเต้น
อบต.เตาปูน อ่างเก็บน้ำแม่สอง
อบต.เตาปูน อุทยานแห่งชาติแม่ยม
อบต.บ้านกลาง จุดชมวิวจิ๊กจ้อง
อบต.บ้านกลาง ถ้ำผาพี่ผาน้อง
อบต.บ้านกลาง อุทยานลิลิตพระลอ
อบต.บ้านกลาง วัดธาตุพระลอ
อบต.บ้านหนุน ฝายแม่ยม
อบต.บ้านหนุน ถ้ำผาพี่-ผาน้อง
อบต.บ้านหนุน พระธาตุหนองจันทร์
อบต.หัวเมือง วัดสันปู่สี
อบต.แดนชุมพล พระธาตุนคราชปาล์มทอง
อบต.ทุ่งน้าว ศาลเจ้าแม่นางสิบสอง
อบต.สะเอียบ หล่มดัง
อบต.สะเอียบ บ้านชาวเขาเผ่าอาข่า
อบต.สะเอียบ คงศักงาม
อบต.สะเอียบ น้ำตกชาววา