องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลศรีษะเกษ ดอยเสมอดาว
เทศบาลตำบลศรีษะเกษ ผาชู้
อบต.นาน้อย อ่างเก็บน้ำน้ำแห้ง
อบต.เชียงของ ต้นขจาวใหญ่บ้านแต
อบต.เชียงของ เสาดิน-คอกเสือ
อบต.เชียงของ ลีลาวดี 300 ปีวัดนาเกลือ
อบต.เชียงของ วัดเชียงของ
อบต.เชียงของ พระธาตุเชียงของ(พระธาตุดอยุดอยปุ่มข้าว)
อบต.น้ำตก ดอยผาผึ้ง
อบต.น้ำตก ถ้ำผาหลัก
อบต.บัวใหญ่ หนองปวน
อบต.สันทะ สถานีวิจัยลุ่มน้ำขุนสถาน
อบต.สันทะ ถ้ำละโอ่ง
อบต.สันทะ อุทยานแห่งชาติขุนสถาน