องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลปัว สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว
เทศบาลตำบลปัว วัดบ้านต้นแหลง
เทศบาลตำบลปัว วัดพระธาตุเบ็งสกัด
เทศบาลตำบลปัว วัดปรางค์พัฒนา
เทศบาลตำบลศิลาแลง แพรวผ้าฝ้าย
เทศบาลตำบลศิลาแลง ลำน้ำกูน
อบต.แงง ถ้ำพระเจ้า(อยู่ระหว่างพัฒนา)
อบต.ไชยวัฒนา พระธาตุรีเมืองแก้ว
อบต.ไชยวัฒนา ม่อนก๋องหิน/เสาดินห้วยป่าปู้
อบต.ไชยวัฒนา พระธาตรัตนศรีมุงเมือง
อบต.ป่ากลาง เทศกาลปีใหม่ม้ง
อบต.ป่ากลาง ผ้าปัก
อบต.ป่ากลาง ผ้าลายเขียนเทียน
อบต.ป่ากลาง เครื่องเงิน