องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลปัว สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว
เทศบาลตำบลปัว วัดบ้านต้นแหลง
เทศบาลตำบลปัว วัดพระธาตุเบ็งสกัด
เทศบาลตำบลปัว วัดปรางค์พัฒนา
เทศบาลตำบลศิลาแลง แพรวผ้าฝ้าย
เทศบาลตำบลศิลาแลง ลำน้ำกูน
อบต.แงง ถ้ำพระเจ้า(อยู่ระหว่างพัฒนา)
อบต.ไชยวัฒนา พระธาตุรีเมืองแก้ว
อบต.ไชยวัฒนา ม่อนก๋องหิน/เสาดินห้วยป่าปู้
อบต.ไชยวัฒนา พระธาตรัตนศรีมุงเมือง
อบต.ป่ากลาง เทศกาลปีใหม่ม้ง
อบต.ป่ากลาง ผ้าปัก
อบต.ป่ากลาง ผ้าลายเขียนเทียน
อบต.ป่ากลาง เครื่องเงิน
อบต.วรนคร ฝายจ้าว
อบต.วรนคร บ้านร้องแง
อบต.ศิลาเพชร น้ำตกศิลาเพชร
อบต.สถาน ต้นยวนผึ้ง
อบต.สถาน พระธาตุจอมทอง
อบต.สถาน ฝายลำน้ำปัว
อบต.เจดีย์ชัย พระธาตุดินไหว
อบต.ภูคา อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
อบต.สกาด น้ำตกสันสกาด
อบต.สกาด ภูหวด
อบต.อวน น้ำตกตาดหลวง