องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเวียงสา วัดบุญยืนพระอารามหลวง
เทศบาลตำบลเวียงสา อาคารพิพิธภัณฑ์ ทต.เวียงสา
เทศบาลตำบลเวียงสา วัดศรีกลางเวียง
เทศบาลตำบลกลางเวียง บ้านกะหล๊ก
เทศบาลตำบลกลางเวียง วัดบุญนาค
เทศบาลตำบลกลางเวียง วัดดอนไชย
เทศบาลตำบลกลางเวียง อ่างเก็บน้ำห้วยฮิ
เทศบาลตำบลกลางเวียง ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานสุญญตวิโมกข์
เทศบาลตำบลกลางเวียง ถ้ำ ปงสนุก
เทศบาลตำบลกลางเวียง ร่องเรือชมทัศนียภาพในยามพระอาทิตย์ใกล้จะตกดิน
เทศบาลตำบลขึ่ง วัดขึ่งเจริญ
อบต.จอมจันทร์ วัดหลับมืนพรวน
อบต.จอมจันทร์ อ่างเก็บนำนาแฮน
อบต.จอมจันทร์ วัดจอมจันทร์
อบต.ทุ่งศรีทอง วัดศรีนาชื่น
อบต.ทุ่งศรีทอง น้ำตกขุนปั้ว
อบต.ทุ่งศรีทอง แหล่งหินโบราณ
อบต.ทุ่งศรีทอง วัดอรุณศรี
อบต.แม่สา
อบต.ส้าน ถ้ำอัมรินทร์
อบต.ส้าน ล่องเรือลำน้ำน่าน
อบต.ส้าน เมืองเก่า/เมืองโบราณ
อบต.ส้าน ถ้ำไม้คาน
อบต.ส้าน ถ้ำผาเวียง
อบต.ไหล่น่าน พระธาตุเจดีย์บิด
อบต.ไหล่น่าน แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา(วังปลา)
อบต.ไหล่น่าน ป่าชุมชน
อบต.ไหล่น่าน พระธาตุจอมแจ้ง
อบต.อ่ายนาไลย พาลันรีสอร์ท
อบต.อ่ายนาไลย ศาลเจ้าพ่อเขาครึ่ง
อบต.อ่ายนาไลย สวนรุกขชาติห้วยน้ำอุ่น
อบต.น้ำมวบ เขื่อนน้ำว้า
อบต.น้ำมวบ ถ้ำสาลี่
อบต.น้ำมวบ ศาลเจ้าพ่อช้างงาแดง
อบต.ยาบหัวนา ถ้ำปลาทองบ่อหอย
อบต.ยาบหัวนา พระธาตุเจดีย์พุทธอุทยาน บ้านฮากฮาน
อบต.ยาบหัวนา แก่งแม่ถา
อบต.ยาบหัวนา ถ้ำนิรมิตร บ้านภักดีธรรม
อบต.ยาบหัวนา ถ้าแก้ว บ้านบ่อหอย
อบต.ยาบหัวนา วัดป่าบ้านสะเลียม
อบต.ยาบหัวนา ถ้ำผามุกวังผาหยาด
อบต.ยาบหัวนา ลานวัว
อบต.ยาบหัวนา ผาช่อง่อ