องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ดู่พงษ์ สวนสาธารณะล้องปู่ทา
อบต.ป่าแลวหลวง อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น
อบต.พงษ์ อ่างเก็บน้ำพงษ์
อบต.พงษ์ น้ำตกแม่สะนาน