องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ บ่อเกลือสินเทาว์
เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ ถ้ำผาเก้า
เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ น้ำตกห้วยตี๋
เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ ศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์
อบต.ดงพญา น้ำตกสะบัน
อบต.ดงพญา ถนนคนเดินบ้านสะปัน
อบต.ดงพญา พระธาตุดวงค้มเกล้า
อบต.ดงพญา ผลิตภัณฑ์หวายบ้านสะปัน
อบต.บ่อเกลือเหนือ น้ำตกลางจาง
อบต.บ่อเกลือเหนือ ต้นกำเนิดแม่น้ำน่าน
อบต.ภูฟ้า ล่องแก่งท้าทายสายน้ำว้า
อบต.ภูฟ้า ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
อบต.ภูฟ้า รอยพระพุทธบาทบ้านนากอก
อบต.ภูฟ้า น้ำตกห้วยปึง
อบต.ภูฟ้า ถ้ำเงิน ถ้ำทอง
อบต.ภูฟ้า วังควาย