องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลยอด น้ำตกห้วยหาด
เทศบาลตำบลยอด ถ้ำผาหลัก
เทศบาลตำบลยอด อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน
อบต.นาไร่หลวง น้ำตกตาดแฉ่ง
อบต.นาไร่หลวง ถ้ำบ้านถ้ำเวียงแก
อบต.นาไร่หลวง จุดชมวิวดอยภูโว
อบต.นาไร่หลวง น้ำตกตาดทอง
อบต.นาไร่หลวง น้ำตกห้วยตาด
อบต.ชนแดน จุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว
อบต.ชนแดน งานวัฒนธรรม 3 ชนเผา ดอกดำ ดอกแดง
อบต.ชนแดน ศูนย์หัตถกรรมผ้าพื้นเมือง(ผ้าทอไทยลื้อ)