องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ฝายแก้ว พระธาตุท่าล้อ
อบต.ม่วงตึ๊ด วัดพระธาตุแช่แห้ง
อบต.เมืองจัง ศูนย์ปฏิบัติธรรมม่อนแสงดาว
อบต.เมืองจัง ศุนย์การเรียนรู้
อบต.เมืองจัง งานประเพณีลิ้นจี่และของดีตำบลเมืองจัง
อบต.เมืองจัง การล่องแพชมทิวทัศน์แม่น้ำน่าน
อบต.เมืองจัง การท่องเที่ยวทางธรรมชาติบ้านสบยาว
อบต.ท่าน้าว วัดหัวนา
อบต.ท่าน้าว พระพุทธ ณ นารายน์ วัดบ้านกอก
อบต.นาปัง พิพิธภัณฑ์วัดนาปัง
อบต.น้ำเกี๋ยน ทางธรรมชาติ(อ่างเก็บน้ำเกี๋ยน)
อบต.น้ำเกี๋ยน เชิงเกษตร(สวนเรียนรู้สมุนไพร)
อบต.น้ำเกี๋ยน ประวัติศาสตร์(วัดโป่งคำ ต.น้ำเกี๋ยน)
อบต.น้ำเกี๋ยน วิถีชีวิตของผู้คน(กลุ่มผ้าทอมือบ้านน้ำเกี๋ยน)
อบต.น้ำเกี๋ยน เชิงสุขภาพ(กลุ่มชีววิถึ)
อบต.น้ำแก่น อ่างเก็บน้ำน้ำแก่น