หน้าแรก > ภาคเหนือ > พะเยา > เมืองพะเยา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบจ.พะเยา วัดศรีโคมคำ
อบจ.พะเยา อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง
อบจ.พะเยา วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม)
อบจ.พะเยา วนอุทยายแห่งชาติภูลังกา
อบจ.พะเยา กว๊านพะเยา
เทศบาลเมืองพะเยา สวนสมเด็จย่า 90
เทศบาลเมืองพะเยา อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง
เทศบาลเมืองพะเยา กว๊านพะเยา
เทศบาลเมืองพะเยา หอวัฒนธรรมนิทัศน์
เทศบาลเมืองพะเยา วัดศรีโคมคำ
เทศบาลตำบลแม่กา อนุสาวรีย์กัปตันเย็นเซ่น
เทศบาลตำบลแม่กา อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ
เทศบาลตำบลแม่กา เตาเผาโบราณเวียงบัว
เทศบาลตำบลบ้านต๋อม ป่าหินบ่อสิบสอง
เทศบาลตำบลบ้านต๋อม หาดอิงกว๊าน
เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อุทยานวังมัจฉา
เทศบาลตำบลแม่ปืม อ่างห้วยบง
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ น้ำตกขนต้ำ
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เขื่อนห้วยเฮือก
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ น้ำตกจำปาทอง
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ พระธาตุโป่งขาม
เทศบาลตำบลท่าวังทอง ลำน้ำอิง
เทศบาลตำบลท่าวังทอง วัดป่าแดง
เทศบาลตำบลท่าวังทอง วัดร่องขุ่ย
เทศบาลตำบลท่าวังทอง ตลาดนัดโคกระบือ
เทศบาลตำบลท่าจำปี อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตุ้ม
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ หนองบัว
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ น้ำตกแม่เหยี่ยน
เทศบาลตำบลบ้านสาง กว๊านพะเยา
เทศบาลตำบลสันป่าม่วง หมู่บ้านปิดทองหลังพระ
เทศบาลตำบลสันป่าม่วง วัดอนาลโยทิพยาราม
เทศบาลตำบลสันป่าม่วง น้ำตกขุนต๋อม
เทศบาลตำบลสันป่าม่วง หมู่บ้านหัตถกรรมผักตบชวา
อบต.จำป่าหวาย พระธาตุดอยน้อย
อบต.จำป่าหวาย แหล่งน้ำซับน้ำจำ
อบต.บ้านตุ่น ท่าเรือโบราณ
อบต.บ้านตุ่น อ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น
อบต.บ้านตุ่น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
อบต.บ้านตุ่น น้ำตกสามโชกห้วยแม่ตุ่น
อบต.บ้านตุ่น อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
อบต.บ้านตุ่น ธรรมาสน์โบราณ
อบต.บ้านตุ่น วัดพระธาตุดอยโตน
อบต.แม่นาเรือ อ่างเก็บน้ำแม่นาเรือ
อบต.แม่นาเรือ วัดพระธาตุภูขวาง
อบต.แม่ใส สันธาตุ(บ้านร้องไฮ)