หน้าแรก > ภาคเหนือ > พะเยา > เมืองพะเยา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบจ.พะเยา อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง
อบจ.พะเยา วนอุทยายแห่งชาติภูลังกา
อบจ.พะเยา วัดศรีโคมคำ
อบจ.พะเยา วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม)
อบจ.พะเยา กว๊านพะเยา
เทศบาลเมืองพะเยา วัดศรีโคมคำ
เทศบาลเมืองพะเยา กว๊านพะเยา
เทศบาลเมืองพะเยา สวนสมเด็จย่า 90
เทศบาลเมืองพะเยา หอวัฒนธรรมนิทัศน์
เทศบาลเมืองพะเยา อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง
เทศบาลตำบลแม่กา อนุสาวรีย์กัปตันเย็นเซ่น
เทศบาลตำบลแม่กา เตาเผาโบราณเวียงบัว
เทศบาลตำบลแม่กา อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ
เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อุทยานวังมัจฉา <