องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ ข่วงนกยูง
เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ วัดกู่ผางลาง
เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ Saim Mountain Pony
เทศบาลตำบลจุน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ
เทศบาลตำบลจุน กาดแลงสะนั้นแน้ว
เทศบาลตำบลจุน อ่างเก็บน้ำ น้ำจุน
เทศบาลตำบลจุน ข่วงนกยูง บ้านเซี๊ยะ
เทศบาลตำบลหงส์หิน โบราณสถานเวียงลอ
เทศบาลตำบลหงส์หิน พระธาตุหงส์หิน
เทศบาลตำบลหงส์หิน น้ำตกห้วยตาด
เทศบาลตำบลหงส์หิน พระธาตุคีรีศรีเวียงลอ
เทศบาลตำบลหงส์หิน อ่างเก็บน้ำห้วยป่าเมี่ยง
เทศบาลตำบลเวียงลอ โบราณสถานเวียงลอ
เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง พระธาตุม่อนหินขาว
อบต.พระธาตุขิงแกง ป่าตะเคียนงาม
อบต.พระธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง
อบต.พระธาตุขิงแกง อ่างเก็บน้ำแม่ทะลาย
อบต.ห้วยยางขาม ไหว้พระหินเขียว1.000 องค์ วัดบุญเรือง
อบต.ห้วยยางขาม โบราณสถานวัดพระธาตุสามดวง
อบต.ห้วยยางขาม ม่อนหินเขียว
อบต.ห้วยยางขาม โบราณสถานพระธาตุตำหนักธรรม
อบต.ห้วยยางขาม อ่างเก็บน้ำห้วยยางขาม