องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเชียงคำ วัดแสนเมืองมา
เทศบาลตำบลเชียงคำ วัดนันตาราม
เทศบาลตำบลเชียงคำ วัดพระธาตุสบแวน
เทศบาลตำบลเชียงคำ ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้ออำเภอเชียงคำ
เทศบาลตำบลเชียงคำ วัดบุญนาค
เทศบาลตำบลเวียง ป่าชุมชนบ้านปี้
เทศบาลตำบลเวียง วัดดอนไชย(พระพุทธแสนแซ่)
เทศบาลตำบลเวียง วัดพระนั่งดิน
เทศบาลตำบลเวียง วัดพระแก้ว
เทศบาลตำบลฝายกวาง อ่างเก็บน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ
เทศบาลตำบลฝายกวาง วัดพระธาตุขุนห้วยสวด
อบต.เจดีย์คำ วัดเสาหิน
อบต.เชียงบาน อนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324
อบต.ทุ่งผาสุข อ่างเก็บน้ำ น้ำแวน
อบต.น้ำแวน อ่างเก็บน้ำหนองบัว
อบต.น้ำแวน อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ
อบต.แม่ลาว ถ้ำหลวง ถ้ำไม้หอม ถ้ำหอย
อบต.แม่ลาว น้ำตกขุนลาว
อบต.แม่ลาว น้ำตกคะแนง
อบต.แม่ลาว น้ำตกน้ำมิน
อบต.ร่มเย็น ดอยภูอานม้า
อบต.ร่มเย็น ถ้ำผาแดง
อบต.ร่มเย็น รอยพระพุทธบาท
อบต.ร่มเย็น พระธาตุดอยคำ
เทศบาลตำบลหย่วน
เทศบาลตำบลหย่วน วัดกู่ผาแดง
อบต.อ่างทอง หนองอ่าง
อบต.อ่างทอง น้ำอิง