องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเชียงคำ วัดพระธาตุสบแวน
เทศบาลตำบลเชียงคำ ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้ออำเภอเชียงคำ
เทศบาลตำบลเชียงคำ วัดบุญนาค
เทศบาลตำบลเชียงคำ วัดแสนเมืองมา
เทศบาลตำบลเชียงคำ วัดนันตาราม
เทศบาลตำบลเวียง วัดพระแก้ว
เทศบาลตำบลเวียง วัดดอนไชย(พระพุทธแสนแซ่)
เทศบาลตำบลเวียง ป่าชุมชนบ้านปี้
เทศบาลตำบลเวียง วัดพระนั่งดิน
เทศบาลตำบลฝายกวาง วัดพระธาตุขุนห้วยสวด
เทศบาลตำบลฝายกวาง อ่างเก็บน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ
อบต.เจดีย์คำ วัดเสาหิน
อบต.เชียงบาน อนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324
อบต.ทุ่งผาสุข อ่างเก็บน้ำ น้ำแวน
อบต.น้ำแวน อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ
อบต.น้ำแวน อ่างเก็บน้ำหนองบัว
อบต.แม่ลาว น้ำตกคะแนง
อบต.แม่ลาว ถ้ำหลวง ถ้ำไม้หอม ถ้ำหอย
อบต.แม่ลาว น้ำตกขุนลาว
อบต.แม่ลาว น้ำตกน้ำมิน
อบต.ร่มเย็น ถ้ำผาแดง
อบต.ร่มเย็น รอยพระพุทธบาท
อบต.ร่มเย็น ดอยภูอานม้า
อบต.ร่มเย็น พระธาตุดอยคำ
เทศบาลตำบลหย่วน
เทศบาลตำบลหย่วน วัดกู่ผาแดง
อบต.อ่างทอง น้ำอิง
อบต.อ่างทอง หนองอ่าง