องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเชียงม่วน พระธาตุภูปอ
เทศบาลตำบลเชียงม่วน จุดชมวิวอำเภอเชียงม่วน
เทศบาลตำบลเชียงม่วน อ่างห้วยยั๊วะ
เทศบาลตำบลเชียงม่วน รอยพระพุทธบาท
เทศบาลตำบลเชียงม่วน พระธาตุดอยตูม
เทศบาลตำบลเชียงม่วน พระธาตุดอยแก้ว
เทศบาลตำบลเชียงม่วน ฝั่งต้า
อบต.บ้านมาง นำตกธารสวรรค์
อบต.บ้านมาง แหล่งพบฟอสซิลไดโนเสาร์
อบต.บ้านมาง แก่งหลวง
อบต.สระ วัดท่าฟ้าใต้
อบต.สระ นำตกห้วยต้นผึ้ง
อบต.สระ เหมืองเชียงม่วน
อบต.สระ วัดท่าฟ้าเหนือ
อบต.สระ พระธาตุโป่งเกลือ