องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองดอกคำใต้ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแผ่นดินล้านนา
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ สวนรุกขชาติ
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ พระธาตุจอมศีล
เทศบาลตำบลห้วยลาน วัดพระธาตุจอมไคร้
เทศบาลตำบลหนองหล่ม หนองน้ำธรรมชาติหนองหล่ม
เทศบาลตำบลหนองหล่ม ถ้ำปางงุ้น
เทศบาลตำบลหนองหล่ม ผาช่อ
อบต.บ้านปิน อ่าวเก็บน้ำร่องสัก
อบต.สันโค้ง ถ้ำฝนแสนห่า
อบต.สันโค้ง หน้าผาเทวดา
อบต.คือเวียง พระธาตุแช่โหว้
อบต.ดงสุวรรณ อ่างเก็บน้ำหนองขวาง
อบต.ดอนศรีชุม วัดบ้านทุ่ง (พระนอนที่ศักดิ์สิทธิ์)
อบต.ป่าซาง วัดศรีเมืองมูล
อบต.ป่าซาง วัดดอนตัน
อบต.ป่าซาง อ่างเก็บน้ำห้วยป่าซาง
อบต.ป่าซาง ม่อนทานตะวัน