องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลงิม สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชัน
เทศบาลตำบลปง ดอยภูลังกา
เทศบาลตำบลปง ต้นกำเนิดแม่น้ำยม (ลำน้ำงิมบรรจบลำน้ำควร)
เทศบาลตำบลปง พระธาตุดอยหยวก
เทศบาลตำบลแม่ยม น้ำตกห้วยปุ๊บบ้านแม่จั๊วะ
เทศบาลตำบลแม่ยม หาดน้ำดังบ้านห้วยสิงห์
เทศบาลตำบลแม่ยม น้ำตกหาดซาววา
อบต.ขุนควร ถ้ำดอกบัว
อบต.ขุนควร วังมัจฉา
อบต.ขุนควร ถ้ำสื่อสาร
อบต.ขุนควร วัดพระธาตุต้นฝาง
อบต.ขุนควร น้ำตกรัชดา
อบต.ขุนควร วัดน้ำแป้งวนาราม
อบต.ขุนควร ฝายวังจัน
อบต.ขุนควร ดอยผาจิ
อบต.ขุนควร ถ้ำนางแปลง
อบต.ขุนควร ดอยผาวัว ผาช้าง
อบต.ขุนควร ถ้ำผาตั้ง
อบต.ควร ฝายวังบง
อบต.ควร ต้นกำเนิดแม่น้ำยม
อบต.งิม น้ำตกถ้ำบ่อแร่
อบต.งิม วังมัจฉา
อบต.นาปรัง อ่างเก็บน้ำห้วยแพะ
อบต.นาปรัง ป่าชุมชนบ้านหนองท่าควาย
อบต.ออย อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว
อบต.ออย วังมัจฉา
อบต.ออย ฝายน้ำล้นฝายแก้ว
อบต.ออย วัดพระธาตุกู่กั้ง
อบต.ผาช้างน้อย ดอยภูลังกา
อบต.ผาช้างน้อย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า
อบต.ผาช้างน้อย จุดชมวิวทะเลหมอก