องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลปง พระธาตุดอยหยวก
เทศบาลตำบลปง ต้นกำเนิดแม่น้ำยม (ลำน้ำงิมบรรจบลำน้ำควร)
เทศบาลตำบลปง ดอยภูลังกา
เทศบาลตำบลแม่ยม น้ำตกห้วยปุ๊บบ้านแม่จั๊วะ
เทศบาลตำบลแม่ยม หาดน้ำดังบ้านห้วยสิงห์
เทศบาลตำบลแม่ยม น้ำตกหาดซาววา
อบต.ขุนควร ถ้ำดอกบัว
อบต.ขุนควร วังมัจฉา
อบต.ขุนควร ถ้ำสื่อสาร
อบต.ขุนควร วัดพระธาตุต้นฝาง
อบต.ขุนควร น้ำตกรัชดา
อบต.ขุนควร ถ้ำนางแปลง
อบต.ขุนควร ฝายวังจัน
อบต.ขุนควร ดอยผาวัว ผาช้าง
อบต.ขุนควร ดอยผาจิ
อบต.ขุนควร ถ้ำผาตั้ง
อบต.ขุนควร วัดน้ำแป้งวนาราม
อบต.ควร ฝายวังบง
อบต.ควร ต้นกำเนิดแม่น้ำยม
อบต.งิม วังมัจฉา
อบต.งิม หาดบ่อแร่
อบต.นาปรัง ป่าชุมชนบ้านหนองท่าควาย
อบต.นาปรัง อ่างเก็บน้ำห้วยแพะ
อบต.ออย วังมัจฉา
อบต.ออย อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว
อบต.ออย ฝายน้ำล้นฝายแก้ว
อบต.ออย วัดพระธาตุกู่กั้ง
อบต.ผาช้างน้อย จุดชมวิวทะเลหมอก
อบต.ผาช้างน้อย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า
อบต.ผาช้างน้อย ดอยภูลังกา