องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลงิม สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชัน
เทศบาลตำบลปง ต้นกำเนิดแม่น้ำยม (ลำน้ำงิมบรรจบลำน้ำควร)
เทศบาลตำบลปง ดอยภูลังกา
เทศบาลตำบลปง พระธาตุดอยหยวก
เทศบาลตำบลแม่ยม หาดน้ำดังบ้านห้วยสิงห์
อบต.ขุนควร