องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลงิม สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชัน
เทศบาลตำบลปง ต้นกำเนิดแม่น้ำยม (ลำน้ำงิมบรรจบลำน้ำควร)
เทศบาลตำบลปง ดอยภูลังกา
เทศบาลตำบลปง พระธาตุดอยหยวก
เทศบาลตำบลแม่ยม หาดน้ำดังบ้านห้วยสิงห์
อบต.ขุนควร ฝายวังจัน
อบต.ขุนควร วัดพระธาตุต้นฝาง
อบต.ขุนควร ถ้ำดอกบัว
อบต.ขุนควร วังมัจฉา
อบต.ขุนควร ถ้ำนางแปลง
อบต.ขุนควร ถ้ำสื่อสาร
อบต.ขุนควร ดอยผาจิ
อบต.ขุนควร ดอยผาวัว ผาช้าง
อบต.ขุนควร วัดน้ำแป้งวนาราม
อบต.ขุนควร