องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.เชียงแรง วังมัจฉา วัดดอนมูล
อบต.เชียงแรง วังมัจฉา วัดศรีไฮคำ
อบต.เชียงแรง พระธาตุไก่แก้ว
อบต.เชียงแรง ศาลเจ้าพ่อมือขวา
อบต.ทุ่งกล้วย พระธาตุขุนบง
อบต.ทุ่งกล้วย อ่างเก็บน้ำห้วยบง
อบต.ภูซาง น้ำตกห้วยโป่งผา
อบต.ภูซาง ตลาดนัดชายแดนไทย-ลาว
อบต.ภูซาง เฮินไทลื้อ บ้านสถาน หมู่ที่ 5
อบต.ภูซาง อุทยานแห่งชาติน้ำตกภูซาง
อบต.ภูซาง วัดพระธาตุภูซาง