องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลดงเจน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสันกู่บัวบก
อบต.ดงเจน อ่างเก็บน้ำร่องติ้ว
อบต.ดงเจน อ่างเก็บน้ำร่องปอ
อบต.ดงเจน หม่อนผาขัน
อบต.ห้วยแก้ว อ่างเก็บน้ำอิงโค้ง
อบต.ห้วยแก้ว อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว
อบต.ห้วยแก้ว พระธาตุภูขวาง